Stacja Uzdatniania Wody

SUW, serwis sieci wodno-kanalizacyjnych – 12 386 11 70,   696 111 730,   (24 h)

Oczyszczalnia ścieków – 12 386 15 16 (24 h)