INFORMACJA

W dniu 26.05.2017 r. w godzinach wieczornych ponownie ujawnił się wyciek z rurociagu wody w ulicy Kazimierza Wielkiego. Działania naprawcze zostaną rozpoczęte w dniu 29.05.2017 r. z uwagi na nietypową srednicę rurociagu i niedostępne elementy naprawcze.         Z uwagi na ograniczoną wielkość wycieku i potrzebę zapewnienia dopływu wody do odbiorców wodociag  nie został zamknięty. W przypadku nasilenia się wycieku rurociąg zostanie odcięty. Dla potrzeb odbiorców będzie ustawiona cysterna z wodą. Powodem licznych awarii stalowego rurociągu w ulicy K.

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.