INFORMACJA

W związku z bardzo wysoką mętnością wody w potoku Ścieklec (ujęcie wody), Stacja Uzdatniania Wody została okresowo wyłączona a sieć wodociagowa jest zasilana z ujęcia głębinowego w Pałecznicy.  Możliwe jest wystąpienie miejscowo obniżonego ciśnienie wody. Przepraszamy za utrudnienia.

Prosimy o pomoc poprzez przekazywanie informacji o zauważonych wyciekach wody z sieci wodociagowej bądź ich objawach.

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.