Dane ogólne

NIP 6821772190
REGON: 363700615
NUMER KRS 0000601570

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 800 000 zł.

 Numer konta banku Spółdzielczego w Proszowicach: 56 8597 0001 0010 0114 2613 0001